Jalgpallikeskuse KODUKORD

Korduma Kippuvad Küsimused

  • Avamine, sulgemine, öörahu. Sepa Jalgpallikeskus juhindub spordirajatiste kasutamisel ja üürimisel Eesti Vabariigis kehtivast korrakaitseseadusest, mille kohaselt kehtib tööpäeviti öörahu kell 22-6 ja nädalavahetustel kell 24-7.
  • Trummid ja pasunad on lubatud ainult Tammeka esindusmeeskonna mängudel. Loe lähemalt: http://jalgpallikeskus.ee/blogi/taiendused-kodukorras-et-oleks-korras-nagu-norras
  • Vabakasutus. Kunstmuruväljakut võivad eraisikud kasutada treeningute ja võistluste välisel ajal omal vastutusel mitteorganiseeritud sporditegevuseks tasuta, kui staadion on avatud ja kasutajad peavad kinni staadioni kodukorrast.
  • Üürimine. Kunstmuruväljakut on võimalik üürida organiseeritud sporditegevuseks (treeningud, võistlused, spordipäevad). Võta ühendust: sepa@jktammeka.ee
  • Tule trenni! Info JK Tammeka treeningute kohta leiad siit: http://www.jktammeka.ee/tule-trenni/

Sepa Jalgpallikeskuse sisekorraeeskirjad

Sepa Jalgpallikeskus asub Sepa 15a, Tartu 50109. Krundi valdajaks on MTÜ Jalgpallikool Tammeka. Käes olevad sisekorraeeskirjad kehtivad tervel Sepa 15a territooriumil, sh kõik territooriumil asuvad ehitised ja rajatised.

KODUKORD

1. Staadioni kasutamine toimub tunniplaani ja/või lepingute alusel. Võistluste ja treeningute läbiviimise kohad ja tingimused kooskõlastatakse staadioni administratsiooniga.
2. Staadioni administratsioonil on õigus muru- ja kunstmuruväljakud vajaduse korral (võistluste eel, ilmastiku tõttu, remondiks jne) osaliselt või täielikult treeninguteks ja võistlusteks sulgeda.
3. Treener või treeninggrupi eest vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja lahkuma viimasena ning veenduma selles, et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud ja staadion on korras.
4. Treeninguteks ning võistlusteks väljastatud vahendite ja inventari korrasoleku eest vastutab treener ja/või üritust korraldav organisatsioon. Tingimused:
- inventar väljastatakse treenerile või vastutavale isikule
- treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks
- treeningu lõppedes tagatakse staadioni korrasolek
- kasutatud inventar paigutatakse oma kohale tagasi
- rikutud inventari ja vahendite kohta koostatakse akt ning korvatakse tekitatud kahju
5. Kõik staadionil toimuvad treeningtunnid ja võistlused kooskõlastatakse staadioni administratsiooniga.
6. Iga staadioni kasutaja ja külastaja kohuseks on täita staadioni kodukorda ning staadioni esindajate ja/või turvatöötajate nõudeid ja juhiseid. Kasutajad on kohustatud kinni pidama käitumisreeglitest staadionil:
- staadionil ei ole lubatud treeningtundide läbi viimine ilma treeneri või juhendaja kohalolekuta
- staadioni külastajatel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningalal
- staadionile on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm teistele ja endale ohtlikke esemeid), pürotehnilisi vahendeid, alkoholi, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke, lipuvardaid
- staadionile ei ole lubatud siseneda rulluiskudega vm sarnaste vahenditega ning koerte jm koduloomadega
- staadionile on lubatud siseneda jalgrattaga vaid selleks, et see paigutada jalgrattaparklasse
- staadionil ei ole lubatud kasutada trumme ja pasunaid, välja arvatud Tartu JK Tammeka esindusmeeskonna Premium liiga ja Eesti karikavõistluste matšidel;
- staadionil on keelatud viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all
- staadionil ei ole lubatud suitsetamine
- staadioni külastaja peab hoidma puhtust ja korda
- staadionile pääseb ainult selleks ettenähtud kohtadest
7. Staadionile jäetud isiklike asjade eest staadioni administratsioon ei vastuta.

ÜRITUSTE MEELESPEA

1. Sepa Jalgpallikeskusesse pääseb vaid selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud kohtadest.
2. Sissepääsu Sepa Jalgpallikeskusesse tagab ürituse pilet, kutse vm. konkreetseks ürituseks kehtiv sissepääsuluba (nt töötajakaart) ja selle esitamine turvatöötajale ja/või esindajale.
3. Sepa Jalgpallikeskusest väljudes (sh vaheajal ja enne kohtumist) kaotab pilet kehtivuse.
4. Sissepääs Sepa Jalgpallikeskuses asuvatesse ehitistesse ürituse ajal toimub esindaja töötajakaardi alusel.
5. Sepa Jalgpallikeskuse turvatöötajal ja/või esindajal on õigus igal ajal kontrollida Sepa Jalgpallikeskuses ja territooriumil viibivaid isikuid turvalisuse tagamiseks. Turvakontrollist keeldumise korral on Sepa Jalgpallikeskuse turvatöötajal või esindajal õigus kontrollist keeldujat Sepa Jalgpallikeskusesse mitte lubada või paluda tal lahkuda.

STAADIONI KÜLASTAJA MEELESPEA

1. Staadionile pääseb ainult selleks ettenähtud kohtadest.
2. Staadioni külastajatel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningalal.
3. Staadionile on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm teistele ja endale ohtlikke esemeid) ning pürotehnilisi vahendeid.
4. Staadionile on keelatud kaasa võtta ja tarvitada alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke.
5. Staadionil on keelatud viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all.
6. Staadionil ei ole lubatud suitsetamine.
8. Staadioni külastaja peab hoidma puhtust ja korda.
9. Staadioni külastaja peab täitma staadioni esindajate ja/või turvatöötajate nõudeid ja juhiseid.

STAADIONI KASUTAJA MEELESPEA

1. Staadioni kasutamine toimub tunniplaani ja lepingute alusel
2. Treeningu lõppedes korrasta treeningala!
3. Puhasta ja tagasta inventar tagasi oma kohale.
4. Treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks.
5. Ära sega oma tegevusega teisi treeningust osavõtjaid!
6. Kui treeningu käigus saab kahjustada murukamar, vajuta vigastatud kohtades kamar uuesti kinni.
7. Hoia puhtust ja korda!
8. Täida staadioni administratsiooni juhiseid ja korraldusi!

Aitäh, et pead kinni kodukorrast. Hoiame üheskoos Sepa Jalgpallikeskuse kunst- ja pärismuruväljakut, et neist oleks sportimisrõõmu pikkadeks aastateks!